pedijatrija
Dečija fizijatrija je grana fizikalne medicine, koja se bavi lečenjem i rehabilitacijom raznih oboljenja, urođenih anomalija, deformiteta i povreda, kod dece.

Nudimo Vam pregled dečijeg fizijatra, fizikalnu i kineziterapiju, stimulaciju razvoja, lečenje tortikolisa, lečenje deformiteta stopala.