opšta medicina

Kao što i sam naziv sugeriše, koncept opšte prakse podrazumeva da lekar brine o opštem zdravlju pacijenata, vodi računa o njihovim redovnim pregledima i prevenciji bolesti. Lekar opšte prakse nije ograničen na određene organe ili oblasti tela, već leči pacijente bilo kog uzrasta i pola, često sa hroničnim bolestima ili više zdravstvenih problema istovremeno.

Našim pacijentima obezbeđujemo detaljan pregled u našim prostorijama ili u okviru kućne posete, čime im omogućavamo sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu. Po potrebi ih upućujemo na laboratorijske analize ili lekaru specijalisti i nakon specijalističkih analiza objedinjujemo sve preglede i rezultate u cilju sagledavanja opšteg stanja organizma. Usmereni smo na rano otkrivanje bolesti, uzimajući u obzir biološke, psihološke i sociološke faktore koji utiču na stanje svakog pacijenta.

Cilj nam je da pacijentima pomognemo da unaprede svoje zdravlje i u tu svrhu sem standardnog pregleda i uzimanja detaljne anamneze, merenja pritiska i šećera u krvi, EKG pregleda, nudimo savete o prevenciji bolesti i održavamo konsultacije na najrazličitije teme.

Posebnu pažnju posvećujemo pravilnoj ishrani kako bismo pacijentima omogućili ono što im je neophodno za zdravlje, bilo da je to gubljenje ili dobijanje na kilaži, deo terapije određenih bolesti ili samo održavanje željene težine i zdravlja.
Istraživanja su pokazala da se više od 80 posto svih zdravstvenih problema reši na nivou opšte medicine.

U Poliklinici Longa Vita u mogućnosti ste da izaberete lekara, koji će, u svakom trenutku, znati Vaše zdravstveno stanje, pratiti promene izazvane spoljnim uticajima i genetskim nasleđem.

BEZ REDOVA I BEZ ČEKANJA

Pregled lekara opšte medicine

KUĆNE POSETE I PREGLEDI

Intervencije doktora u komforu Vašeg doma

LEKAR POSVEĆEN VAMA

Prevencija, dijagnostika i terapija

HOLISTIČKI PRISTUP LEČENJU

U našoj poliklinici pacijent se posmatra, uvažava i leči kao jedinstvo uma, duha i tela.

INTEGRATIVNA MEDICINA

Integrativna medicina podrazumeva jedan holistički pristup ljudskom organizmu koji spaja metode klasične i tradicionalne medicine, pružajući nam tako mogućnost da kombinujemo najbolje iz oba sveta i na taj način omogućimo pacijentima i lečenje uzroka, a ne samo posledice, ali i postizanje jednog zdravijeg i kvalitetnijeg načina života.

LABORATORIJSKE ANALIZE

Laboratorijske i druge analize kao i tumačenje dobijenih rezultata

VAKCINACIJA I PREVENCIJA

Zaštitite sebe i svoje voljene

ODREĐIVANJE TERAPIJA

Izabrani lekar će brzo i efikasno odrediti terapiju koja odgovara stanju Vašeg organizma