BICOM terapija

Nakon uzete detaljne anamneze i urađenog testiranja na Bicom aparatu, lekar – terapeut pravi terapijsku šemu za svakog pacijenta ponaosob. Broj terapija je individualan i zavisi od opšteg stanja organizma, tegoba koje tretiramo i saradnje sa pacijentom. Terapija se doživljava kao prijatna i potpuno je bezbolna. Cilj terapije je da se umanje svi uticaji koji izazivaju bolest i tako ponovo aktiviraju sopstvene odbrambene snage.

Detaljnije

Principi biorezonantne terapije

Bicom biorezonantna metoda lečenja ima, za razliku od klasične medicine, holistički pristup lečenju. To znači da se ne posmatraju samo pojedinačni simptomi bolesti, kao u klasičnoj medicini, već se posmatra sveukupnost simptoma a to podrazumeva: mentalno i emotivno stanje, fizičke simptome, pol, starost, obrazovanje, profesiju, uslove života i slično.

Detaljnije