BICOM alergo test

21
BICOM biorezonantna metoda obuhvata kompletno testiranje funkcionalnog stanja organizma i standardni alergo-test.

Detaljnije

O aparatu

21
Preko elektroda se preuzimaju mikromagnetne informacije iz tela pacijenta i vode do aparata koji ih odvaja na dobre i loše.

Detaljnije