Kvantna medicina je najmodernija grana medicine koja se ubrzano razvija spajajući znanja i teoriju tradicionalne medicine sa savremenim aparatima zasnovanim na kvantnoj fizici. Pristupa čovekovom organizmu kao skupu elektromagnetnih zračenja. Frekvencija zdravih i obolelih organa se razlikuje, a zahvaljujući modernoj tehnologiji možemo izmeriti frekvencije u cilju dijagnostike, ali ih i korigovati u cilju terapije.

BICOM aparat

BICOM čip

Biorezonantna dijagnostika

Biorezonantna terapija

Kvantno-magnetna analiza

Primena