homeopatija-01
Reč homeopatija potiče od grčke reči homois što znači sličan i pathos što znači bolest ili patnja. Početke homeopatskih načela nalazimo kod Hipokrata koji je već u ono doba naglašavao načelo “similia similibus curentur” (“slično se sličnim leči”) i Paracelsusa, sve do punog procvata u 19. veku.

Dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843), lekar i hemičar, smatra se osnivačem homeopatije. Hahnemann je u Nemačkoj, a kasnije i u Francuskoj, počeo lečiti pacijente prema načelu “slično se sličnim leči” i došao je do zaključka da je za brzo, blago i trajno poboljšanje potrebno koristiti infinitezimalno razređene doze aktivne supstance.

Homeopatska Materia Medica zasnovana je na ispitivanjima i proučavanjima koja su je kroz praksu i studije stalno nadopunjavala i obogaćivala. Danas ima najveću bazu indikacija u odnosu na druge načine lečenja.

Opšte je prihvaćeno da je uzrok delovanja jako razređenih i dinamiziranih supstanci vibracija i da farmakološko-dinamičko delovanje supstanci ulazi u područje mehanike talasa.