homeopatija-06

Homeopatija se koristi u celom svetu. Posebno je razvijena u Evropi gde je i nastala. U Engleskoj, na primer, postoje isključivo homeopatske bolnice i klinike. U Francuskoj gotovo svaka apoteka prodaje i homeopatske remedije, 39% stanovništva koristi homeopatske remedije, a jedna trećina porodičnih lekara uključuje i homeopatsku medicinu u svoju praksu. U Nemačkoj, 20% lekara koristi homeopatske remedije.

Homeopatija je takođe, vrlo popularna u Indiji i Australiji. Kanada i SAD neprestano razvijaju istraživanja vezana za jedinstvene prednosti homeopatije. Mnoge ugledne i poznate ličnosti zagovarale su i zagovaraju homeopatski način lečenja – Majka Tereza, Mahatma Gandhi, Paul McCartney, britanska kraljevska porodica itd.