homeopatija-03

Homeopatija je prirodna medicinska nauka koja ima jedinstvene prednosti pred ostalim načinima lečenja. Predstavlja najbolji izbor za sigurni način lečenja koji jača imunitet beba, dece i odraslih.

Homeopatija aktivira imuni sistem i podstiče prirodni kapacitet samoizlečenja i samoobranu organizma. Za razliku od drugih načina lečenja, homeopatija nema štetnih nuspojava ni kontraindikacija jer koristi minimalne doze korisnih supstanci (materije u visokom stepenu razređenja). Načelo “slično se sličnim leči” – “similia similibus curentur” – znači da se bolest može lečiti supstancom koja je u stanju proizvesti simptome slične onima od kojih pati pacijent.

U homeopatskom lečenju se, kao i u imunoterapiji, došlo do saznanja da oni isti prirodni sastojci koji u velikim količinama uzrokuju simptome, mogu upravo poboljšati stanje bolesnika ako se koriste u vrlo malim količinama (u homeopatskim razređenjima, u mikro dozama). To načelo „zakonitosti sličnoga“ koristi se, takođe, u konvencionalnoj medicini kod vakcina i lečenja alergija (senzibilizacija).

Homeopatski lekovi nisu toksični niti imaju negativne propratne pojave, budući da medicinski aktivne supstance kod homeopatskih lekova dolaze u visokim razređenjima