homeopatija-04
Homeopatski lekovi postoje u različitim oblicima kao što su pelete (globulice, zrnca), kapi, tablete ili kreme. Nakon ekstrakcije, razređivanja i potenciranja sledi formulacija homeopatskog leka iz aktivne komponente i pomoćne supstance.

Najčešće se koriste pelete – već 200 godina, kao vrlo pouzdano sredstvo homeopatskog lečenja. Homeopatske pelete i kapi stavljaju se pod jezik (sublingvalno) i otapaju (ne grizu). Homeopatske pelete spravljene su na bazi laktoze (mlečnog šećera).

Ti su sastojci čisti, dobijeni prirodnim putem, lako se otapaju i pojačavaju apsorpciju homeopatskih lekovitih supstanci koje nose. Dijabetičari trebaju znati da ti proizvodi sadrže šećer u minimalnim dozama i stoga nisu opasni za njihovo zdravlje.

Homeopatske remedije najčešće se koriste kroz kraća vremenska razdoblja ako je reč o akutnim tegobama, a duže se kure preporučuju kod hroničnih tegoba (dva meseca i više, po potrebi).

Odabir homeopatskog leka

Glavne tegobe pacijenta pomoći će nam u odabiru pravog homeopatskog leka. Odabir pravog homeopatskog leka ponekad je težak i zahteva razgovor s iskusnim lekarom – homeopatom.
Zbog sigurnijeg delovanja često će upotrebiti nekoliko lekova istovremeno.