Ne trpite bol, oporavite se brzo, sprečite nove povrede. Naše savremeno odeljenje za fizikalnu medicinu, opremljeno najmodernijim uređajima za elektroterapiju i kinezi salom učiniće Vaš život lakšim i lepšim.

Fizikalna terapija podrazumeva lečenje veštačkim i prirodnim fizikalnim modalitetima i terapijskim vežbama. Pored primene u lečenju, fizikalni agensi su značajni i u profilaksi, za sprečavanje oboljenja ili posledica oboljenja i povreda. Primenom u okviru adekvatne doze, koja ne ugrožava integritet tkiva, podstiču se prirodni mehanizmi lečenja, terapija je bezbolna i bez štetnih efekata.

Fizikalna terapija se primenjuje u lečenju:

 • reumatoloških oboljenja (zapaljenska i degenerativna oboljenja kičmenog stuba i perifernih zglobova – kuka, kolena, ramena; vanzglobna oboljenja)
 • neuroloških oboljenja (kod neuralgija, neuritisa, radikulopatija, polineuropatija)
 • posttraumatskih stanja (stanja nakon preloma, uganuća, povreda tetiva i ligamenata)
 • bolnih stanja
 • rana i ulkusa
 • oboljenja periferne cirkulacije
 • sportskih povreda

Nakon pregleda lekara specijaliste, za svakog pacijenta se pravi individualni plan lečenja koji se svakodnevno prilagođava trenutnom objektivnom stanju.

U toku lečenja, vrše se kontrolni pregledi i po potrebi menja terapija u cilju što bržeg oporavka.

Ukoliko pacijent nije u mogućnosti da dođe kod nas, ili se ne želi odreći komfora svog doma, pružamo mogućnost kućnih poseta. Medicinski tim, koji čine lekar specijalista i viši ili strukovni fizioterapeut, obaviće pregled i lečenje u vašem domu.

Metode koje koristimo su:

 • Dekompresivna terapija kičme
 • Dijadinamična struja
 • Eksponencijalna struja
 • Elektroterapija
 • Galvanska struja
 • H struja
 • Interferentna struja
 • Kineziterapija
 • Laseroterapija
 • Magnetoterapija
 • Parafango terapija
 • Ruska struja
 • TENS (transkutana električna nervna stimulacija)
 • Ultrazvučna terapija

Posebno smo ponosni na metodu koju jedini sprovodimo u jugoistočnoj Srbiji, a to je:

ŠROT METODA

Šrot (Schroth) metoda je trodimezionalna korekcija kičme, odnosno skolioze i kifoze. Kako je skolioza trodimenzionalni deformitet, upravo je Šrot metoda najefikasniji način da se taj problem reši. Metoda je bazirana na kontrolisanom disanju, samokorekciji tela i pravilnoj korekciji karlice. Njome se efikasno sprečava progresija krivine kičme i postiže korekcija iste, te omogućava da se izbegne kasnija hirurška intervencija. Primenjuje se kod dece i odraslih.

Takođe, i na jednu od najtraženijih usluga u našoj poliklinici, a to je:

DEKOMPRESIONA TERAPIJA KIČME

Dekompresiona terapija kičme (DTK) je izrazito uspešna neoperativna procedura za lečenje diskus hernije, uklanjanje bolova i drugih tegoba uzrokovanih problemima kičme. U tretmanu ovom procedurom koristi se sofisticirana oprema u kombinaciji sa modernim stolovima za trakcijsku terapiju. Dekompresivna terapija nežno isteže kičmu, čime se smanjuje pritisak na diskove i zglobove kičme što omogućava prirodni proces izlečenja.

U Poliklinici Longa Vita dostupne su i usluge fizikalne medicine i rehabilitacije za najmlađe:

DEČIJA FIZIJATRIJA I REHABILITACIJA

Pokret omogućava deci da istražuju i na taj način otvara se prozor učenja kroz osećaj i dodir nove sredine. Fizikalna terapija se fokusira na pomoć deci da steknu motoričke veštine ili poboljšaju kvalitet onih koje već poseduju. Naša poliklinika pruža usluge specijalizovane fizijatrije i rehabilitacije za odojčad, decu i adolescente.

Više o svim metodama možete saznati u posebnim člancima na našem sajtu.

Dekompresiona terapija kičme

Šrot metoda

Kineziterapija

Elektroterapija

Laseroterapija

Magnetoterapija

Ultrazvučna terapija

Dečija fizijatrija i rehabilitacija

Masaže